Vay thấu chi tín chấp TPBank

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Vay thấu chi

Vay thấu chi tín chấp TPBank

Vay thấu chi tín chấp TPBank - Không cần thế chấp tài sản bảo đảm. Rút tiền ra hoặc trả vào linh hoạt theo nhu cầu. Chỉ bị tính lãi trên số tiền và số ngày sử dụng thực tế.

Vay thấu chi tpbank

Bạn đang cần tiền để thực hiện dự định cưới hỏi, du lịch, vui chơi hay tiêu dùng, mua sắm trang thiết bị nội thất, đồ gia dụng cho gia đình... mà không muốn thế chấp tài sản đảm bảo? TPBank hỗ trợ bạn vay vốn thật đơn giản và linh hoạt theo nhu cầu sử dụng thực tế.

Vay thấu chi tín chấp TPBank

Không cần thế chấp tài sản bảo đảm
Rút tiền ra hoặc trả vào linh hoạt theo nhu cầu
Chỉ bị tính lãi trên số tiền và số ngày sử dụng thực tế

Sản phẩm dành riêng cho khách hàng có nhu cầu vay vốn để chi tiêu đột xuất, vay vốn để dự phòng hay có nhu cầu sử dụng vốn một cách linh hoạt, có thể rút ra/trả vào theo nhu cầu thực tế mà không cần thế chấp tài sản đảm bảo.

+ Mục đích vay: vay để tiêu dùng, cưới hỏi, du lịch, vui chơi, mua sắm trang thiết bị nội thất, đồ gia dụng…
+ Hạn mức vay: tối đa 100 triệu VNĐ
+ Thời gian vay: tối đa trong 12 tháng
+ Phương thức giải ngân linh hoạt, khách hàng có thể tùy ý sử dụng trong khoảng hạn mức được cấp
 + Phương thức trả nợ: lãi được hạch toán hàng tháng và trừ âm vào tài khoản. Khách hàng có thể trả gốc và lãi trực tiếp vào tài khoản thấu chi trong khoảng thời gian được cấp hạn mức thấu chi.

 Hồ sơ Vay thấu chi tín chấp TPBank

1. Hồ sơ nhân thân: CMND, Sổ hộ khẩu

2. Đơn đề nghị vay vốn

3. Hồ sơ nguồn thu nhập: Hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm.

Những câu hỏi thường gặp về Vay thấu chi tín chấp TPBank:

Nếu tôi dùng hạn mức thấu chi có tài sản bảo đảm của TPBank thì tôi bị tính lãi như thế nào?

Tiền lãi hàng tháng sẽ tính trên hạn mức thực tế và số ngày thực tế anh chị sử dụng (vi dụ: nếu anh chị được cấp HM 100 trđ mà chỉ sử dụng 50 trđ trong 10 ngày thì chỉ bị tính lãi của số tiền 50 trđ trong 10 ngày, tiền lãi này sẽ nhập vào gốc làm âm tài khoản thấu chi của anh/chị)

TPBank có những hình thức thấu chi tài khoản cá nhân nào?

TPBank có hai hình thức thấu chi tài khoản cá nhân là:

+ Vay thấu chi có tài sản bảo đảm (ô tô, Bất động sản, Sổ tiết kiệm/Giấy tờ có giá/Chứng chỉ vàng gửi giữ hộ)

+ Vay thấu chi không có tài sản bảo đảm (tín chấp)

Tiền gốc lãi tôi có thể trả vào thời gian nào?

Anh/chị có thể trả vào tài khoản thấu chi để làm dương tài khoản bất kỳ thời điểm nào trong khoảng thời gian được cấp hạn mức thấu chi. Tuy nhiên, đến cuối thời hạn cấp hạn mức anh chị phải trả nợ toàn bộ dư nợ để số dư tài khoản thấu chi ≥ 0

Tiền lãi của sản phẩm được tính thế nào?

Tiền lãi được tính trên số dư tiền vay theo hạn mức ứng trước tài khoản cá nhân thực tế và thời gian ứng tiền thực tế. Tiền lãi được tính theo ngày, do hệ thống của TPBank tự động tính và hạch toán thu lãi vào ngày 25 hàng tháng. Trường hợp khách hàng ứng trước và hoàn trả trong cùng một ngày sẽ không tính lãi.

 

 

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan