OCB cho vay tín chấp khách hàng tự doanh

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng

OCB cho vay tín chấp khách hàng tự doanh

Ngân hàng Phương Đông OCB cho vay tín chấp khách hàng tự doanh bằng chứng minh nhân dân và hộ khẩu

 

Vay tín chấp ocb

Ngân hàng Phương Đông OCB vay tín chấp bằng chứng minh nhân dân và hộ khẩu sản phẩm cho vay tiền mặt đối với khách hàng có thu nhập tự doanh

Điều kiện vay vốn tín chấp Ngân Hàng OCB khách hàng tự doanh :

+ Khách hàng là cá nhân có thu nhập từ tự doanh tại địa điểm cố định.

+ Tuổi từ 20 - 60 tại thời điểm kết thúc khoản vay.

+ Có hộ khẩu thường trú hoặc giấy tạm trú( thời hạn cư trú tối thiểu 06 tháng)

Sản phẩm cho vay tiền mặt ngân hàng OCB đối với khách hàng có thu nhập từ Tự Doanh

1. Vay tín chấp OCB khách hàng tự doanh không có giấy phéo kinh doanh (GPKD)

* Đối tượng khách hàng:

          - Không yêu cầu giấy đăng ký kinh doanh.

* Quy định cư trú:

          - Không yêu cầu địa chỉ cư trú hiện tại là địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ cư trú hiện tại là địa điểm kinh doanh,

* Thu nhập tối thiểu (VNĐ):

          - Thu nhập khách hàng tự kê khai từ 5 triệu trở lên( không cần chứng minh thu nhập)

* Số tiền vay : 5 - 10 triệu

* Lãi suất cho vay năm: lãi cạnh tranh

* Thời hạn cho vay: 6 tháng đến 12 tháng.

2. Vay tín chấp OCB khách hàng tự doanh không có GPKD - Đang sinh sống tại địa chỉ hộ khẩu hoặc địa điểm kinh doanh.

* Đối tượng khách hàng:

          - Không yêu cầu giấy đăng ký kinh doanh.

* Quy định cư trú:

          - Địa chỉ cư trú hiện tại là địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ cư trú hiện tại là địa điểm kinh doanh.

* Thu nhập tối thiểu (VNĐ):

          - Thu nhập khách hàng tự kê khai từ 3 triệu trở lên( không cần chứng minh thu nhập)

* Số tiền cho vay: 5 - 20 triệu.

* lãi suất cho vay năm : lãi cạnh tranh

* thời hạn cho vay: 6 tháng đến 24 tháng.

3. Vay tín chấp OCB khách hàng tự doanh có GPKD/ Xác nhận kinh doanh

* Đối tượng khách hàng:

          - Giấy đăng ký kinh doanh dưới 12 tháng/ Xác nhận kinh doanh của ban quản lý chợ hoặc chính quyền địa phương.

* Quy định cư trú:

          - Không yêu cầu địa chỉ cư trú hiện tại là địa chỉ hộ khẩu hoặc địa chỉ cư trú hiện tại là địa điểm kinh doanh.

* Thu nhập tối thiểu (VNĐ):

          - Thu nhập khách hàng tự kê khai từ 5 triệu trở lên( không cần chứng minh thu nhập)

* Số tiền cho vay: 5 - 30 triệu.

* lãi suất cho vay năm : lãi cạnh tranh

* thời hạn cho vay: 6 tháng đến 24 tháng

Hồ sơ Vay vốn tín chấp OCB khách hàng tự doanh

- Sổ hộ khẩu;
- Chứng Minh Nhân Dân ( còn hạn sử dụng)
- Sổ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú nếu không phải là người địa phương.

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan