VBSP giảm lãi suất nhiều chương trình cho vay

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Lãi suất vay ngân hàng

VBSP giảm lãi suất nhiều chương trình cho vay

Sau Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 1/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm lãi suất đối với một số chương trình tín dụng chính sách. VBSP cũng đã ban hành văn bản về việc thực hiện lãi suất cho vay với một số chương trình tín dụng của ngân hàng này.

Lãi suất cho vay

Theo đó, lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo theo chương trình cho vay hộ cận nghèo quy định tại Quyết định số 15/2013/QĐ-TTg ngày 23/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ bằng 120% lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo quy định trong từng thời kỳ. Như vậy, lãi suất cho vay hộ cận nghèo sẽ giảm từ 0,72%/tháng (8,64%/năm) xuống còn 0,66%/tháng (7,92%/năm). Lãi suất cho vay hộ nghèo tại huyện nghèo 30a giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm).

VBSP cũng đã điều chỉnh lãi suất cho vay người lao động tại huyện nghèo đi xuất khẩu lao động (theo Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) đối với hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số giảm từ 0,3%/tháng xuống còn 0,275%/tháng (3,3%/năm); đối với khách hàng còn lại giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (tức 6,6%/năm).

Bên cạnh đó, lãi suất cho vay dự án Lâm nghiệp giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm). Lãi suất cho vay dự án “Mở rộng tiếp cận tài chính cho người khuyết tật: Cho vay quy mô nhỏ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng, phục vụ cho người khuyết tật làm chủ” (Nippon) giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm). Lãi suất cho vay dự án thí điểm mô hình cung cấp dịch vụ tài chính vi mô, tạo việc làm cho những người sống chung và chịu ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người sau cai nghiện ma túy giảm từ 0,6%/tháng xuống còn 0,55%/tháng (6,6%/năm)…

 

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan