Tìm hiểu thông tin tiêu cực về khách hàng vay

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Tư vấn cho vay

Tìm hiểu thông tin tiêu cực về khách hàng vay

Thông tin tiêu cực về khách hàng vay bao gồm những thông tin gì? Thời hạn sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng?

- Theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN, thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin về: nợ xấu; vi phạm nghĩa vụ thanh toán; các hành vi vi phạm pháp luật; bị khởi kiện; bị khởi tố và các thông tin bất lợi  khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khả năng trả nợ của các khách hàng vay.

-Thời hạn sử dụng thông tin tiêu cực về khách hàng vay để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng: theo Thông tư 03/2013/TT-NHNN, thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 5 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định.

 

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan