Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa, MasterCard

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Vay thấu chi

Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa, MasterCard

Thẻ mang thương hiệu Visa/MasterCard do Agribank phát hành cho phép khách hàng cá nhân là chủ thẻ sử dụng trong phạm vi số dư tài khoản tiền gửi thanh toán và (hoặc) hạn mức thấu chi để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ; rút/ứng tiền mặt và các dịch vụ khác tại ATM, đơn vị chấp nhận thẻ, điểm ứng tiền mặt trên phạm vi toàn cầu hoặc giao dịch qua Internet.

Thẻ ghi nợ quốc tế agribank
Thông tin chi tiết
Hạng thẻ:  Thẻ ghi nợ quốc tế Agribank Visa/MasterCardcó 2 hạng thẻ:

-    Hạng thẻ Chuẩn (Debit Classic)
-    Hạng thẻ Vàng (Debit Gold)

Tiện ích và ưu đãi

-    Quý khách hàng có thể rút/ứng tiền mặt tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch và các điểm ứng tiền mặt khác trên phạm vi toàn cầu (VND trên lãnh thổ Việt Nam và ngoại tệ tại các nước trên thế giới).
-    Quý khách hàng có thể thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ tại các đơn vị chấp nhận thẻ hoặc qua Internet (Quý khách vui lòng tải mẫu đăng ký giao dịch qua Internet tại đây).
-    Quý khách hàng có thể vấn tin số dư tài khoản tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
-    Quý khách hàng có thể đổi mã PIN tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
-    Quý khách hàng có thể chuyển khoản tại máy ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
-    Quý khách hàng có thể nộp tiền vào tài khoản qua EDC/POS tại quầy giao dịch
-    Quý khách hàng có thể in sao kê tại ATM, EDC/POS tại quầy giao dịch
-    Quý khách hàng có thể thanh toán hóa đơn, mua thẻ trả trước
-    Quý khách hàng có thể sử dụng các tiện ích Mobile Banking như: thông báo biến động số dư, chuyển khoản Atransfer, nạp tiền thuê bao di động trả trước, thanh toán cước thuê bao di động trả sau, ví điện tử Vnmart, v.v…
-    Quý khách hàng cá nhân có thu nhập ổn định được chi nhánh Agribank cấp hạn mức thấu chi lên tới 30 triệu đồng và thời hạn thấu chi tối đa là 12 tháng.
-    Quý khách hàng được miễn phí bảo hiểm tai nạn chủ thẻ trên phạm vi toàn cầu với số tiền bảo hiểm lên tới 15 triệu đồng/thẻ khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Agribank.
-    Quý khách hàng được hưởng lãi suất không kỳ hạn trên số dư tài khoản tiền gửi thanh toán.
-    Quý khách hàng được bảo mật các thông tin tài khoản cũng như cá nhân

Điều kiện phát hành
Đối với chủ thẻ chính

-    Quý khách hàng là cá nhân người Việt Nam hay nước ngoài cư trú tại Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và chịu trách nhiệm dân sự theo đúng các quy định của pháp luật. Có tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại Agibank
-    Quý khách hàng đồng ý chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ Quốc tế của Agribank.
-    Quý khách hàng đồng ý ký hợp đồng sử dụng thẻ với Agribank.
-    Quý khách hàng cá nhân phát hành thẻ đăng ký thấu chi phải có thu nhập ổn định bảo đảm  trả nợ trong thời hạn được cấp hạn mức thấu chi và sử dụng dịch vụ trả lương, trợ cấp xã hội qua tài khoản tiền gửi thanh toán mở tại chi nhánh Agribank nơi đăng ký thấu chi.
-    Quý khách hàng là chủ thẻ chính có quyền phát hành tối đa hai (02) thẻ phụ

Đối với chủ thẻ phụ

-    Quý khách hàng có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định hiện hành của pháp luật; hoặc có năng lực hành vi dân sự và từ đủ mười lăm (15) tuổi đến chưa đủ mười tám (18) tuổi, được người đại diện theo pháp luật của người đó chấp thuận về việc sử dụng thẻ
-    Quý khách hàng đồng ý chấp hành quy định về phát hành, quản lý, sử dụng và thanh toán thẻ Quốc tế của Agribank.
-    Quý khách hàng là chủ thẻ phụ được chủ thẻ chính cam kết thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ phát sinh liên quan đến việc sử dụng thẻ.

 
Thủ tục phát hành thẻ

-    Giấy đăng ký mở và sử dụng dịch vụ ngân hàng.
-    Bản sao CMND hoặc hộ chiếu
-    01 ảnh 3x4 cm chụp trong phạm vi 6 tháng gần nhất
-    Hợp đồng sử dụng thẻ

-    Giấy xác nhận lương, trợ cấp xã hội do tổ chức, đơn vị quản lý lao động hoặc cơ quan có thẩm quyền cấp (Nếu đăng ký dịch vụ thấu chi tài khoản).
 

Hạn mức giao dịch     

 
Hạn mức giao dịch tại ATM và EDC/POS của  các ngân hàng khác: Thực hiện theo quy định của Agribank và ngân hàng thanh toán.
 
Ghi chú: Hạn mức thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ có thể được thay đổi khi có yêu cầu của khách hàng nhưng không vượt quá 100% hạn mức giao dịch ngày đối với thẻ ghi nợ.

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan