Điều kiện vay tín chấp năm 2015

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Vay vốn tín chấp

Điều kiện vay tín chấp năm 2015

Vay tín chấp - Cho Vay tiền không cần tài sản thế chấp. Vay theo Lương, Giấy phép Kinh doanh, Bảo hiểm nhân thọ, Hóa đơn tiền điện

1. ĐIỀU KIỆN CHO VAY TÍN CHẤP THEO LƯƠNG - NGƯỜI ĐI LÀM HƯỞNG LƯƠNG CÓ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG :
- Tuổi từ đủ sinh nhật 20 đến 59 tuổi đang tạm trú ổn định tại HỒ CHÍ MINH, Bình Dương, Hà Nội
- Có ký Hợp đồng lao động chính thức (Loại HĐLĐ ký thời hạn 1 năm đến vô thời hạn)
- Tổng thu nhập có giấy tờ chứng minh không dưới 3 triệu/tháng liên tiếp 3 tháng mới nhất
- Khoản tiền mặt vay được 10 - 500 triệu (Vay được 5-60 tháng lương bình quân)

2. ĐIỀU KIỆN VAY TÍN CHẤP THEO BẢO HIỂM NHÂN THỌ - NGƯỜI ĐỨNG TÊN MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐÃ CÓ HIỆU LỰC TRÊN 12 THÁNG 
- Tuổi cho vay từ đủ 20 đến 59 tuổi đang tạm trú ổn định tại HỒ CHÍ MINH, Bình Dương, Hà Nội
- Hợp đồng BHNT tại các công ty Bảo hiểm có ngày hiệu lực cách hiện tại từ đúng 12 tháng trở lên
- Người vay phải có thu nhập hàng tháng để trả góp
- Khoản tiền mặt vay được từ 10 - 100 triệu
3. ĐIỀU KIỆN VAY TÍN CHẤP THEO HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN - CHO NGƯỜI ĐỨNG TÊN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT GIA ĐÌNH VAY VỐN
- Tuổi cho vay từ đủ 20 đến 59 tuổi đang tạm trú ổn định tại HỒ CHÍ MINH, Bình Dương, Hà Nội
- Chỉ có Người đứng tên của hóa đơn tiền Điện mới được xét và người này phải có thu nhập hàng tháng để trả góp
- Hóa đơn tiền điện gia đình 3 tháng liên tiếp mới nhất không có tháng nào dưới 300.000 đ/tháng
- Khoản tiền cho vay từ 10 - 50 triệu
4. ĐIỀU KIỆN VAY TÍN CHẤP THEO THẺ TÍN DỤNG
- Cá nhân đang đi làm hưởng lương hoặc chủ doanh nghiệp có sở hữu thẻ tín dụng hạn mức từ 25 triệu
- Nơi cư trú hiện tại: TpHCM, Bình Dương, Hà Nội.
- Tuổi: tối thiểu 21

Vay tín chấp

 

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan