Để tạo dựng lòng tin của công chúng

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng | Tư vấn cho vay

Để tạo dựng lòng tin của công chúng

Nhằm bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định tài chính, tiền tệ, cần đảm bảo rằng công chúng thường xuyên, liên tục được cập nhật thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật BHTG.

Vay cá nhân hdbank

Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 06/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2012 và có hiệu lực từ 01/01/2013 đã mở ra một khung pháp lý quan trọng cho sự phát triển BHTG ở Việt Nam; là cơ sở để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, tạo dựng lòng tin của công chúng vào hoạt động của hệ thống tài chính, tiền tệ, ngân hàng.
Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa BHTGVN với tổ chức tham gia BHTG trong việc cung cấp thông tin về chính sách BHTG

Tại khoản 14, điều 13 Luật BHTG đã quy định rõ nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG của BHTGVN. Tại khoản 3, Điều 11 quy định: Yêu cầu tổ chức tham gia BHTG, tổ chức BHTG cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin, chế độ về BHTG.

Trong 16 năm qua, đặc biệt là những năm gần đây, công tác thông tin tuyên truyền của BHTGVN đã được xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần vào kết quả và sự phát triển của BHTGVN. Việc chỉ đạo công tác tuyên truyền chặt chẽ, bài bản từ trụ sở chính tới các chi nhánh; hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú. Website và tờ Thông tin là hai sản phẩm chính thống của BHTGVN đã chuyển tải nhiều cơ chế, chính sách về BHGT và tài chính, ngân hàng tới công chúng. Thông qua báo chí trong và ngoài Ngành, các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, các cuộc tiếp xúc thực tế tại các TCTD và khách hàng của họ… để tuyên truyền tới nhiều đối tượng.+

Tuy nhiên, sự phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHTG giữa BHTG và TCTD cho tới người gửi tiền vẫn còn hạn chế. Hiện nay, phần lớn các phòng giao dịch của các TCTD tham gia BHTG chỉ trưng bày chứng nhận BHTG, chưa có việc cung cấp thông tin cho người gửi tiền về chính sách BHTG.

Đây cũng là một thực tế bất cập, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa BHTGVN với tổ chức tham gia BHTG trong việc cung cấp thông tin về chính sách BHTG tới người gửi tiền một cách thường xuyên, công khai, minh bạch, để họ không bị hiểu lầm về chính sách.

Nhằm bảo vệ người gửi tiền và đóng góp vào sự ổn định tài chính, tiền tệ, cần đảm bảo rằng công chúng thường xuyên, liên tục được cập nhật thông tin đầy đủ về chính sách, pháp luật BHTG. Theo tiêu chuẩn của Hiệp hội BHTG quốc tế thì Tổ chức BHTG là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong việc nâng cao nhận thức công chúng về hệ thống BHTG, các thông tin, kiến thức về hoạt động ngân hàng, tài chính trong và ngoài nước.

Vì vậy, BHTG cần phải tổ chức thường xuyên các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức công chúng, phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng, các cơ quan quản lý Nhà nước để thống nhất chương trình, kế hoạch và các thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho công chúng. Đây là vấn đề còn hạn chế và thiếu các văn bản hướng dẫn, các cơ chế phối hợp và kinh phí thực hiện, bởi thực hiện được yêu cầu này đòi hỏi phải có nhiều hình thức tuyên truyền, kinh phí rất lớn mới thực hiện được.

Để từng bước nâng cao nhận thức công chúng, ổn định tâm lý, tạo niềm tin cho người gửi tiền, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách BHTG phải liên tục được đẩy mạnh hơn nữa. Khi nhận thức của công chúng nâng cao, tâm lý ổn định, niềm tin được tăng cường sẽ góp phần ổn định thị trường tài chính, tiền tệ, đảm bảo an toàn hệ thống các TCTD, đồng thời tiền gửi của công chúng được đảm bảo.

Mục đích của BHTG là nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng. Đây là mục tiêu hết sức lớn, cao cả và đầy tính nhân văn.

Để đạt được mục đích cao cả này, ngoài những thiết chế đảm bảo cho hệ thống BHTG có tiềm lực tài chính, một bộ máy tổ chức cũng như nhân lực đủ mạnh để có thể tham gia vào quá trình giám sát, kiểm tra hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG để kịp thời cảnh báo, phát hiện và ngăn ngừa rủi ro.

Cần khẩn trương  xây dựng, bổ sung các văn bản, quy định cho việc tiếp cận, chia sẻ thông tin một cách thường xuyên giữa BHTG  với Ngân hàng Nhà nước và các TCTD; đồng thời tổ chức hoạt động tuyên truyền thường xuyên, sâu rộng tới công chúng và người gửi tiền thì mới đạt được mục đích cao cả trên đây.

 

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan