Cách tính lãi suất trên dư nợ gốc và trên dư nợ giảm dần trong vay tiêu dùng

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Vay vốn tín chấp | Vay vốn tiêu dùng | Lãi suất vay ngân hàng

Cách tính lãi suất trên dư nợ gốc và trên dư nợ giảm dần trong vay tiêu dùng

Lãi suất vay tiêu dùng có hai loại là lãi suất trên dư nợ gốc và lãi suất trên dư nợ giảm dần. Làm sao để phân biệt và cách tính hai loại lãi suất này như thế nào?

Lãi suất vay vốn

Cách tính hai loại lãi suất

Lãi suất trên dư nợ gốc được tính trên số tiền gốc ban đầu bạn vay trong suốt thời hạn vay.
Ví dụ: Bạn vay 30 triệu với thời hạn 1 năm. Trong 12 tháng, lãi suất luôn được tính trên số tiền bạn vay ban đầu là 30 triệu.
Lãi suất trên dư nợ giảm dần được tính trên số tiền thực tế bạn còn nợ sau khi đã trừ đi phần gốc bạn đã trả trước đó.

Ví dụ:

Bạn vay 30 triệu, tháng đầu tiên lãi suất tính trên 30 triệu, bạn trả nợ được 3 triệu.
Tháng thứ hai lãi suất tính trên 27 triệu (30 triệu ban đầu - 3 triệu đã trả tháng trước), bạn trả được thêm 3 triệu.
Tháng thứ ba lãi suất tính trên 24 triệu, bạn trả thêm được 3 triệu nữa.

Lãi suất theo dư nợ giảm dần cao hơn lãi suất theo dư nợ ban đầu

Khi bạn đi vay tiêu dùng, nhân viên tư vấn thường tư vấn lãi suất theo dư nợ gốc để khách hàng dễ dàng biết được số tiền mình phải trả hàng tháng. Tuy nhiên, theo quy chuẩn thông thường, trong hợp đồng lãi suất thường tính theo dư nợ giảm dần và mức lãi suất này sẽ cao hơn lãi suất tính theo dư nợ gốc. Nhưng số tiền thực tế phải trả của khách hàng khi áp dụng hai mức lãi suất này là bằng nhau.

Để rõ hơn ta xem xét ví dụ sau:
Vay 8 triệu trả dần trong 8 tháng với lãi suất trên dư nợ ban đầu 2,2%/tháng sẽ tương đương với lãi suất 3,75%/tháng tính trên dư nợ giảm dần.
Cách tính lãi suất theo dư nợ gốc 2,2%/tháng

 thebank_ls_theo_du_no_goc_1455766957

Cách tính lãi suất theo dư nợ giảm dần 3,75%/tháng

thebank_lai_suat_theo_du_no_giam_dan_1455766975

Cho dù áp dụng cách tính lãi suất nào thì số tiền phải trả hàng tháng và tổng số tiền phải trả cũng bằng nhau. Trước khi vay vốn, khách hàng nên hỏi kĩ nhân viên tư vấn khi còn điểm chưa rõ để tránh những hiểu lầm không đáng có cho cả hai bên.

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan