Quý I/2016, VietinBank đạt 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Hỗ trợ vay vốn miễn phí Hotline: 0967895979

 

Tin tức | Tin Tài chính - Ngân hàng

Quý I/2016, VietinBank đạt 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

"Lợi nhuận hợp nhất trong quý I/2016 đạt 2.400 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm dự kiến đạt 7.900 tỷ đồng, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu", CEO VietinBank kỳ vọng.

 

Qúy I/2016, ViettinBank đạt 2.400 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

Trước câu hỏi cổ đông kết quả kinh doanh quý I/2016 của VietinBank như thế nào, Tổng giám đốc ngân hàng, ông Lê Đức Thọ cho biết quy mô tài sản của VietinBank tại thời điểm kết thúc quý I/2016 so với cùng kỳ tăng 23%, so với đầu năm tăng 2%, quy mô tín dụng cũng tăng 23% so với cùng kỳ và so với đầu năm là tăng 3%, . Tăng trưởng huy động vốn ở mức 25%. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,8%.

"Lợi nhuận hợp nhất trong quý I/2016 đạt 2.400 tỷ đồng. So với kế hoạch cả năm dự kiến đạt 7.900 tỷ đồng, chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu", vị lãnh đạo trên kỳ vọng.

Hỗ trợ vay vốn

Mr Tú 0967895979
Email: vayvonbankvn@gmail.com
Website: vayvontinchap.com

dang ký vay

Tin liên quan